Gioăng cao su Xem tất cả

Gioăng tấm cao su 3mm, 5mm, 10mm…

  • Mã Sản Phẩm: Tấm Cao Su Chịu Dầu 3mm, 5mm, 2mm,6mm, 10mm...
  • Tình Trạng Hàng: Hàng sẵn trong kho
  • Thông Tin Sản Phẩm: Liên hệ Ánh Thiên 675 Giải Phóng - HN: 0438.642.771
  • Ảnh Sản Phẩm Liên Quan Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array

Mua Ngay

Thông Tin Chi Tiết

Tấm Cao Su Chịu Dầu  3mm, 5mm, 2mm,6mm, 10mm…

Cao Su Chịu Dầu là loại cao su không bị nở trong môi trường dầu, được làm từ các loại cao su chịu dầu như NBR, hợp chất cao su polysulfide..). Thích hợp sử dụng cho môi trường làm việc có xăng, dầu hỏa, dầu diesel và các loại dầu khoáng khác.
Nó được sử dụng như miếng đệm, miếng lót chống ma sát, miếng gioăng bít và chống rung cho sản phẩm máy móc, ống dẫn dầu

tấm cao su đáy khổ (2) tấm cao su đáy khổ (8) tấm cao su đáy khổ (7) tấm cao su đáy khổ (6) tấm cao su đáy khổ (5) tấm cao su đáy khổ (3) tấm cao su đáy khổ (1) sản xuất cao su cao su giảm trấn (4) cao su giảm trấn (2) cao su giảm trấn (3) cao su lót sàn (1) cao su giảm trấn (5) cao su giảm trấn (1) cao su lót sàn (5) cao su lót sàn (6) cao su tấm dầy 20mm (1) cao su lót sàn (4) cao su tấm dầy 20mm (5) cao su tấm dầy 20mm (4) cao su tấm dầy 20mm (3) cao su tấm dầy 20mm (2) cao su lót sàn (3) cao su lót sàn (2) đúc gioăng chữ P (1) đúc gioăng chữ P (3) sản xuất gioăng củ tỏi (2) gioăng P60 (3) cao-su-tam-cao-su-giam-chan-cuon-cao-su-den-1mm-2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-14 cao-su-tam-cao-su-giam-chan-cuon-cao-su-den-1mm-2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-13 cao-su-tam-cao-su-giam-chan-cuon-cao-su-den-1mm-2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-12 cao-su-tam-cao-su-giam-chan-cuon-cao-su-den-1mm-2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-17 cao-su-tam-cao-su-giam-chan-cuon-cao-su-den-1mm-2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-10 cao-su-tam-cao-su-giam-chan-cuon-cao-su-den-1mm-2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-9 cao-su-tam-cao-su-giam-chan-cuon-cao-su-den-1mm-2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-8 cao-su-tam-cao-su-giam-chan-cuon-cao-su-den-1mm-2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-6 cao-su-tam-cao-su-giam-chan-cuon-cao-su-den-1mm-2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-3 cao-su-tam-cao-su-giam-chan-cuon-cao-su-den-1mm-2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-4 cao-su-tam-cao-su-giam-chan-cuon-cao-su-den-1mm-2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-7 cao-su-tam-cao-su-giam-chan-cuon-cao-su-den-1mm-2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-5 cao-su-tam-cao-su-giam-chan-cuon-cao-su-den-1mm-2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-11 gioang-cau-su-tam-cao-su-ki-thuat-10 gioang-cau-su-tam-cao-su-ki-thuat-5 gioang-cau-su-tam-cao-su-ki-thuat-6 gioang-cau-su-tam-cao-su-ki-thuat-1 gioang-cau-su-tam-cao-su-ki-thuat-3 gioang-cau-su-tam-cao-su-ki-thuat-2 14656319_1469085526442230_3657592722923500345_n

Specifications:
Material: Nitrile
Application: Oil/Fuel Resistant Applications
Shore Hardness +/- 5º:  65
Thickness: 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
Resistance to: Chemical, Oil / Fuel, Weather / Ozone
Colour: Black

– Nitrile rubber (NBR), also called (nitrile-butadiene rubber) an oil-resistant synthetic rubber produced from a copolymer of acrylonitrile and butadiene. Its main applications are in fuel hoses, gaskets, rollers, and other products in which oil resistance is required. In addition to its resistance to petroleum oils and aromatic hydrocarbons, NBR is highly resistant to mineral oils, vegetable oils, and many acids. It also has good elongation properties as well as adequate resilience, tensile and compression set.
Limitation: Because of its cost, this elastomer is not usually recommended for applications where oil resistance is not a major problem. Where oil resistance is required, the cost is more than justifiable. NITRILE RUBBER is generally attacked by Base, Strong acids, ozone, ketones, esters, aldehydes, chlorinated and nitro hydrocarbons.

– Cao su nitrile (NBR), còn được gọi là (nitrile-butadiene rubber) cao su tổng hợp chịu dầu, được sản xuất từ một chất đồng đẳng của acrylonitrile và butadien. Các ứng dụng chính của nó dùng trong ống dẫn nhiên liệu, các miếng đệm, con lăn, và các sản phẩm khác mà tính chịu dầu là yêu cầu cần thiết dối với vật liệu. Ngoài khả năng kháng dầu, dầu mỏ và hydrocarbon thơm, NBR còn có khả năng chống dầu khoáng, dầu thực vật, và nhiều axit. Nó cũng có tính chất kéo dãn dài tốt, cũng như khả năng phục hồi nguyên trạng đối với lực căng và lực nén.

Mặt hạn chế: Bởi vì chi phí cao, NBR không thường được sử dụng cho các ứng dụng không đòi hỏi vật liệu có tính kháng dầu. Khi tính chịu dầu là cần thiết, chi phí cho vật liệu sẽ là sự đúng đắn. Cao su nitrile thường bị hủy hoại bởi Sút, axit đậm đặc, ozone, xeton, este, andehit, Clo khử trùng và nitro hydrocarbon.
Trên thị trường được phân loại theo chỉ số của lực kéo dãn: 3mpa, 5mpa, 8mpa,v,v…..

Mô tả:
Màu: Đen
Tỷ trọng: ~1.45
Độ cứng: shore A 65
Độ dãn đứt: 200%
Độ dày: 1~50mm
Dài: 10m or 15m
Ngang:500~2000mm
Mô tả: dạng tấm, phẳng cả 2 mặt