Gioăng Silicon Xem tất cả

gioăng tấm silicon chịu nhiệt

  • Mã Sản Phẩm: Hàng silicon tấm chịu nhiệt và nhựa pvc
  • Tình Trạng Hàng: hàng còn nhiều đầy kho
  • Thông Tin Sản Phẩm: Liên hệ: 0973157337
  • Số Lượng/1Ri: 99999
  • Xuất Xứ: Ánh Thiên 675 Giải Phóng
  • Ảnh Sản Phẩm Liên Quan Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array

Mua Ngay

×

Hàng silicon chịu nhiệt và nhựa pvc lại về đầy kho đủ chủng loại: khổ 1m , 1,2 m . Dầy 1mm, 2mm, 3mm, 4mm,5mm, … đến 15mm nhá. Quý khách hàng vào web xem hình ảnh tham khảo nhá, giá là anh em trên bến dưới thuyền, tránh tình trạng đi hỏi chỗ khác hay lên chợ người ta lại chém cho rách cả ví 🙁
Hình ảnh tham khảo:

gioang-silicon-chiu-nhiet-13 gioang-silicon-chiu-nhiet-12 gioang-silicon-chiu-nhiet-11 gioang-silicon-chiu-nhiet-10 gioang-silicon-chiu-nhiet-9 gioang-silicon-chiu-nhiet-8 gioang-silicon-chiu-nhiet-7 gioang-silicon-chiu-nhiet-6 gioang-silicon-chiu-nhiet-5 gioang-silicon-chiu-nhiet-4 gioang-silicon-chiu-nhiet-2 gioang-silicon-chiu-nhiet-1

Hình ảnh silicon màu ghi có bố bền chịu nhiêt

băng tải silicon chịu nhiệt (7) băng tải silicon chịu nhiệt (3) băng tải silicon chịu nhiệt (4) băng tải silicon chịu nhiệt (2) băng tải silicon chịu nhiệt (5) băng tải silicon chịu nhiệt (1) băng tải silicon chịu nhiệt (6)

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ ÁNH THIÊN
Địa chỉ: Số 675 Giải Phóng – Giáp Bát – Hoàng Mai – HN
Tel/Fax: 0438.642.771 DĐ: 0973.157.337
Web: 675giaiphong.combangtaianhthien.com