Băng Tải PVC Xem tất cả

băng tải pvc trắng dầy 2mm, pvc trắng 3mm, 4mm …

  • Mã Sản Phẩm: băng tải pvc trắng dầy 2mm, pvc trắng 3mm, 4mm ...
  • Thông Tin Sản Phẩm: Liên hệ Ánh Thiên - Giải Phóng: 0973157337
  • Số Lượng/1Ri: 999999
  • Ảnh Sản Phẩm Liên Quan Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array

Mua Ngay

×

Ánh Thiên đã và đang cung cấp tất cả các loại băng tải PVC trong đó có băng tải PVC trắng 2 mm ( hình ảnh băng tải pvc trăng 2 mm):

bang-tai-pvc-trang-2-li-2 bang-tai-pvc-trang-2-li-3 bang-tai-pvc-trang-2-li-6 bang-tai-pvc-trang-2-li-4 bang-tai-pvc-trang-2-li-15 bang-tai-pvc-trang-2-li-14 bang-tai-pvc-trang-2-li-5 bang-tai-pvc-trang-2-li-7 bang-tai-pvc-trang-2-li-12 bang-tai-pvc-trang-2-li-13 bang-tai-pvc-trang-2-li-11 bang-tai-pvc-trang-2-li-10 bang-tai-pvc-trang-2-li-9 bang-tai-pvc-trang-2-li-8 bang-tai-pvc-trang-2-li-1 bang-tai-pvc-trang-5-ly-10 bang-tai-pvc-trang-5-ly-11 bang-tai-pu-trang-12 14045654_1419694794714637_7081658035779756291_n

Các loại sản phẩm khác:

băng tải pvc xanh 2mm

băng tải pvc xanh 3mm

băng tải pvc xanh 4mm

băng tải pvc xanh 5mm

băng tải nhán thùn 5mm

băng tải pvc trắng 2mm

băng tải pvc trắng 3mm

băng tải pvc trắng 4mm

băng tải pvc trắng 5mm

băng tải nhán thùn 5mm

băng tải nhán thùn 10mm

băng tải hạt dưa 10mm

băng tải gai 5mm

băng tải pu 1mm

băng tải pu 1.2mm

băng tải pu 1.5mm

băng tải pvc xanh caro 3mm

băng tải pvc xanh caro 3mm

băng tải pvc trắng caro 3mm

băng tải pvc trắng caro 5mm

Liên hệ địa chỉ: Số 675 Giải Phóng – Giáp Bát – Hoàng Mai – HN
Tel/Fax: 0438.642.771 DĐ: 0973.157.337
Web: 675giaiphong.combangtaianhthien.com

Facebook: www.facebook.com/truong0973157337