Dây Curoa Xem tất cả

dây Curoa s2m

  • Mã Sản Phẩm: dây Curoa s2m
  • Tình Trạng Hàng: Sẵn hàng
  • Giá: 1 VNĐ
  • Thông Tin Sản Phẩm: Gọi: 0973.157.337
  • Xuất Xứ: Ánh Thiên
  • Đặc Tính: Độ bền cao
  • Ảnh Sản Phẩm Liên Quan Array, Array, Array, Array

Mua Ngay

×

Công ty cổ phần thiết bị vật tư Ánh Thiên cung cấp các loại dây Curoa: s2m, s3m, s5m, s8m, s14m….

Dây curoa Mitsuboshi – Nhật
Dây curoa Mitsuboshi S2M 215 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 400 Dây curoa Mitsuboshi S5M 350
Dây curoa Mitsuboshi S2M 220 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 410 Dây curoa Mitsuboshi S5M 355
Dây curoa Mitsuboshi S2M 225 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 420 Dây curoa Mitsuboshi S5M 360
Dây curoa Mitsuboshi S2M 230 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 430 Dây curoa Mitsuboshi S5M 365
Dây curoa Mitsuboshi S2M 235 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 440 Dây curoa Mitsuboshi S5M 370
Dây curoa Mitsuboshi S2M 240 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 450 Dây curoa Mitsuboshi S5M 375
Dây curoa Mitsuboshi S2M 245 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 460 Dây curoa Mitsuboshi S5M 380
Dây curoa Mitsuboshi S2M 250 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 470 Dây curoa Mitsuboshi S5M 385
Dây curoa Mitsuboshi S2M 255 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 480 Dây curoa Mitsuboshi S5M 390
Dây curoa Mitsuboshi S2M 260 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 490 Dây curoa Mitsuboshi S5M 395
Dây curoa Mitsuboshi S2M 265 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 500 Dây curoa Mitsuboshi S5M 400
Dây curoa Mitsuboshi S2M 270 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 510 Dây curoa Mitsuboshi S5M 405
Dây curoa Mitsuboshi S2M 275 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 520 Dây curoa Mitsuboshi S5M 410
Dây curoa Mitsuboshi S2M 280 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 530 Dây curoa Mitsuboshi S5M 415
Dây curoa Mitsuboshi S2M 285 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 540 Dây curoa Mitsuboshi S5M 420
Dây curoa Mitsuboshi S2M 290 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 550 Dây curoa Mitsuboshi S5M 425
Dây curoa Mitsuboshi S2M 295 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 560 Dây curoa Mitsuboshi S5M 430
Dây curoa Mitsuboshi S2M 300 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 570 Dây curoa Mitsuboshi S5M 435
Dây curoa Mitsuboshi S2M 305 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 580 Dây curoa Mitsuboshi S5M 440
Dây curoa Mitsuboshi S2M 310 Dây cuoa Mitsuboshi S3M 590 Dây curoa Mitsuboshi S5M 445
Dây curoa Mitsuboshi – Nhật
Dây curoa Mitsuboshi S8M 980 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1600
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1000 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1620
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1020 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1640
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1040 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1660
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1060 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1680
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1080 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1700
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1100 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1720
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1120 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1740
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1140 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1760
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1160 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1780
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1180 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1800
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1200 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1820
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1220 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1840
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1240 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1860
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1260 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1880
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1280 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1900
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1300 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1920
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1320 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1940
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1340 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1960
Dây curoa Mitsuboshi S8M 1360 Dây curoa Mitsuboshi S14M 1980

Liên hệ Gọi: 0973.157.337

Model Material Type Cross-Sectional Dimensions

top width (mm) × thickness (mm) × angle (°)

Minimum Pulley

Diameter(mm)

Highest Speed

(m/sec)

SUPER TORQUE Timing Belt (Round  tooth) Rubber S2M

S3M

S5M

S8M

S14M

Pitch       (mm)   2.00

3.00

5.00

8.00

14.00

9

13

22

56

125

30            (40)

30            (40)

30            (40)

30            (40)

30            (40)

Polyurethane S2M

S3M

2.00

3.00

9

13

30            (40)

30            (40)