Phụ kiện băng tải Xem tất cả

Bộ ốc bắt gầu M6x40

  • Mã Sản Phẩm: Bộ ốc bắt gầu M6x40
  • Số Lượng/1Ri: 10000
  • Xuất Xứ: Ánh Thiên Giải Phóng: 0438.642.771
  • Ảnh Sản Phẩm Liên Quan Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array

Mua Ngay

×

Bộ ốc bắt gầu M6x40

14992038_1496224047061711_8158034552178894480_n 14993331_1496224483728334_4203603955624981031_n 14963161_1496224317061684_2923010403553669214_n 14993446_1496224510394998_8881202484657792579_n 14937359_1496224370395012_7727196948719468244_n 14956531_1496224277061688_10873836686000246_n 14925724_1496224337061682_2828716503667298532_n 14639733_1493619947322121_155354935854572480_n 14925389_1493620113988771_4479660223057883175_n 14947761_1493619933988789_844514759203221473_n 14991885_1493620013988781_6363121348828992003_n 14962770_1493620053988777_2757742974648889269_n 14962709_1493620137322102_4250556532692594202_n 14962654_1493620077322108_3226063395913466759_n 14991919_1493619987322117_5143763197130459559_n

úc M10 x 40 (ốc bắt gầu – ốc bắt gầu tải gầu múc, bu lông gầu múc)bulong gầu tải gầu múc M8 x 35, bu lông gầu múc, M10 x 50 ốc bắt gầubulong gầu tải gầu múc M10 x 50, bu lông gầu múc, M10 x 50 ốc bắt gầu

Thông tin chi tiết xin liên hệ.  

Sản phẩm cùng loại khác

bulong gầu tải gầu múc M12 65

bulong gầu tải gầu múc M10 35

bulong gầu tải gầu múc M8 35

bulong gầu tải gầu múc M8 35

bulong gầu tải gầu múc M10 45

bulong gầu tải gầu múc M6 x 40

bulong gầu tải gầu múc M8 40

bulong gầu tải gầu múc M10 40